VOĐENI DOSTIGNUĆIMA

Naša misija

Naša misija je pružanje energetskog sistema koji obezbjeđuje održiv razvoj, ispunjava sve uslove društvene odgovornosti i prevazilazi dogovorene nivoe zaštite životne sredine.

Naša vizija 

Naša vizija je da postanemo vodeća integrisana energetska korporacija u jugoistočnoj Evropi – uz korištenje najsavremenijih tehnologija kako bi se zadovoljio budući porast potrebe za energijom i to na najefikasniji, najekonomičniji način koji bi bio i najbolji za životnu sredinu. 

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com