PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE TERMOELEKTRANE

Gorivo u termoelektranama pretvara se u toplotnu energiju kojom se zagrijava voda i proizvodi para. Para pokreće turbinu stvarajući mehaničku energiju koja pokreće generator. Magneti koji se okreću u generatoru proizvode električnu energiju.

Trenutno smo uključeni u slijedeći termoenergetski projekat:

TE UGLJEVIK 3 (BiH-RS) 

Comsar Energy Republika Srpska započeo je izgradnju Termoelektrane UGLJEVIK 3 ukupne snage 2 x 300 MW. Ugovor za izgradnju termoelektrane potpisan je sa kineskom kompanijom CPECC početkom 2013. godine. Pošto je rok za dovršenje izgradnje 30 mjeseci, očekuje se da će postrojenja biti priključeno na elektroenergetski sistem do 2019. godine.

Opšte informacije o TE  UGLJEVIK 3: 

Lokacija: Opština Ugljevik, Republika Srpska, BiH 
Instalisana snaga: 600 MW (2x300 MW) 
Proizvodnja: 4,38 MWh 
Gorivo: lignit sa površinskih kopova  koji se nalaze u ležištima Delići, Peljave-Tobut i Baljak, Ugljevik Istok 2
Tehnologija: tehnologija sagorijevanja sa cirkulišućim fluidizovanim slojem (CFB) 
Investicija: 800 miliona evra (zajedno sa rudnikom) 
Broj radnika: 800 zaposlenih

Saznajte više o ovom projektu na TE Ugljevik 

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com