Obavještenje o podnošenju zahtjeva za odobrenje Studije uticaja na životnu sredinu hidroelektrane „Mrsovo“ u opštini Rudo

Jun 26, 2013

Comsar Energy Hidro predao je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske  zahtjev za odobrenje Studije uticaja na životnu sredinu hidroelektrane  „Mrsovo“ u opštini Rudo.

Studijom uticaja na životnu sredinu Hidroelektrane „Mrsovo“ opisana je lokacija i područje uticaja hidroelektrane na životnu sredinu, izvršena ocjena stanja životne sredine, navedeni podaci o projektu, te opisani mogući uticaji projekta na životnu sredinu.

Istaknuto je da se realizacijom predmetnog projekta mogu obezbjediti potrebni uslovi za zaštitu životne sredine, te da je predmetni projekat svojom funkcijom i tehničkim rješenjem bezbjedan u smislu uticaja na životnu sredinu, uz obavezu Investitora da ispoštuje sve mjere sprečavanja, smanjivanja i ublažavanja štetnih uticaja na životnu sredinu, koje su naložene u studiji, tokom izgradnje i u eksploataciji hidroelektrane.
Takođe je obavezno provođenje monitoringa uticaja na životnu sredinu.
Studiju je izradila kompanija, sa velikim iskustvom u ovoj oblasti,  „ Projekt “ a.d. Banja Luka. 

Besplatan uvid javnosti u zahtjev i Studiju uticaja na životnu sredinu Hidroelektrane „Mrsovo“ obezbjeđen je u   prostorijama opštine Rudo ( šalter sala ). 
Javna rasprava o Studiji uticaja na životnu sredinu Hidroelektrane „Mrsovo“, biće održana 14.08.2013. godine sa početkom  u 10 h, u prostorijama  Doma kulture u Rudom ( mala sala ).

Zainteresovana javnost može u roku od 30 dana od dana održavanja javne rasprave podnijeti nosiocu projekta primjedbe i mišljenje u vezi sa zahtjevom i studijom uticaja, u pisanoj formi.

Adresa na koju se mogu dostaviti mišljenja i primjedbe glasi :
Ministarstvo za prostorno uređenje,
građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske
Trg Republike Srpske 1
78 000 Banja Luka

 

Comsar Energy Hidro je članica Comsar Energy Group angažovana na realizaciji projekta izgradnje akumulaciono-pribranske hidroelektrane „Mrsovo“ u opštini Rudo koja se gradi na rijeci Lim.
Akumulaciono jezero će biti dugo devet kilometara sa akumulacijom od 10 miliona m3 vode.
Kruna brane HE Mrsovo biće duga 192, a visoka 21 metar.
Predviđeno je da gradnja hidroelektrane traje tri godine, a procijenjena instalirana snaga iznosi 37,3 MW sa godišnjom proizvodnjom od 140,6 GWh,   

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com