Black & Veatch podržao projekat izgradnje termoelektrane Ugljevik 3 • Nova elektrana će obezbijediti pouzdan izvor električne energije i time podržati ekonomski razvoj Republike Srpske

April 12, 2013

Ugljevik, Republika Srpska

U skladu sa strategijom globalnog razvoja, kompanija Black & Veatch pružaće tehničke i savjetodavne usluge u fazi izvođenja ranih radova izgradnje termoelektrane  u opštini Ugljevik. Projekat predstavlja prvu komercijalnu elektranu u Republici Srpskoj i biće finansiran iz privatnih izvora.

Termoelektrana Ugljevik je trenutno jedan od najvećih proizvođača električne energije u Republici Srpskoj. Puštanje u rad dvije nove jedinice od 300 megavata (MW) obezbijediće značajan podsticaj pouzdanim izvorom električne energije i podstaknuti ekonomski razvoj Ugljevika i regije.

Sa ukupnom vrijednosti procijenjenom na oko 800 miliona eura (1,1 milijarda američkih dolara) projekat TE Ugljevik je značajna privatna investicija od strane Comsar Energy Republika Srpska i ukazuje na ulogu te vrste ulaganja kako bi se razvila proizvodnja energije u regiji.

Očekuje se odobrenje koncesije za izgradnju i korištenje TE Ugljevik 3 od strane Vlade Republike Srpske. 

TE Ugljevik 3 je projektovana koristeći savremene tehnologije kako bi se smanjio uticaj proizvodnje električne energije na životnu sredinu prilikom bazne proizvodnje električne energije. Termoelektrana Ugljevik 3 biće pokretana mrkim ugljem sa novih površinskih kopova koji se nalaze u blizini elektrane. Projekat će biti u skladu sa svim zahtjevima direktiva Evropske unije koje se odnose na zaštitu životne sredine. 

Kao tehnički savjetnik, Black & Veatch pruža reviziju idejnog rešenja, tehničku ocjenu EPC ugovorne dokumentacije i usluge predstavnika na licu mesta. Projekat će uključivati uvoz glavne i pomoćne opreme kineske proizvodnje, što uobičajeno omogućava da se projekat izvede po konkurentnoj cijeni. Prema ovom pristupu, Black & Veatch će obezbjediti tehnički i nadzor kvaliteta, tako da projekat može da teče u skladu sa ugovorenim uslovima. Projekat će takođe imati koristi od korištenja resursa integrisanog Black & Veatch-ovog globalnog izvršnog tima u Pekingu, u Kini. 

Projekat dobija Black & Veatch-ovu reputaciju i dokazanu sposobnost da izvede složene energetske projekte širom svijeta.

"Zadovoljstvo nam je podržati ovaj značajan projekat", rekao je Vladimir Kantor, potpredsjednik - generalni direktor kompanije Black & Veatch. "Kada bude završen, koristiće Black & Veatch-ovo vođstvo i iskustvo u termoelektranama, savremenu tehnologiju i prirodne resurse u Republici Srpskoj za zadovoljavanje zahtjeva za energijom u regiji." 

TE Ugljevik 3 imaće ukupnu instalisanu snagu od 600 MW kada bude pušten u rad 2016. godine. 

***
Urednikove bilješke: 

  • Projektovanje i izgradnja projekta TE Ugljevik 3 podržani su obavezom da se smanji uticaj na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine Republike Srpske. 
  • Novo termoenergetsko postrojenje koji se gradi koristiće savremene tehnologije sagorijevanja sa visokim stepenom efikasnosti i u kombinaciji sa modernim i ekološki prihvatljivim sistemom suvog hlađenja i kontrole emitovanja gasova. 
  • TE Ugljevik 3 će pokretati mrki ugalj iz novih površinskih kopova koji se nalaze na lokacijama Delići, Peljave-Tobut, Baljak i Ugljevik Istok 2 u opštini Ugljevik, i razvijaće se istovremeno sa elektranom. 
  • Što se tiče elektrana koje koriste ugalj, Black & Veatch je bio uključen u projekte od skoro 60 gigavata (GW) u velikim ugljem pokretanim energetskim postrojenjima širom svijeta. 
  • To uključuje pružanje tehničkih savjetodavnih usluga za projekat za dvije jedinice od 660 MW termoelektrane Balhaš u Kazahstanu; inženjering i nabavka za dvije jedinice od 660 MW elektrane TanjungJati B 3 i 4 u Indoneziji (takođe uključuje izvoz kineske opreme); kao i inženjering, podrška građevinskom menadžmentu, prenos znanja i vještina za elektranu Kusile u Južnoj Africi - jedna od najvećih svjetskih elektrana na ugalj. 
  • Kompanija je takođe davala savjete za planirane Sasan i Krišnapatnam elektroenergetske projekte u Indiji, koje su takođe među najvećim višečlanim elektranama na ugalj u svijetu.  

***
O Comsar Energy Group 
Comsar Energy Group jedan je od najvećih grinfild investitora u energetskom sektoru u jugoistočnoj Evropi. Comsar sprovodi velike projekte u Republici Srpskoj uključujući nekoliko postrojenja za proizvodnju električne energije ukupne instalisane snage od skoro 650MW. Grupu predvodi iskusni tim visokog menadžmenta i organizovana je u specijalizovane poslovne jedinice koje pokrivaju specifične oblasti poslovanja. 

O Black & Veatch
Black & Veatch, koji se nalazi u vlasništvu zaposlenih, je globalni lider u gradnji Kritične ljudske infrastrukture™ iz oblasti energetike, vodosnabdijevanja, telekomunikacija i usluga u javnom sektoru. Od 1915. godine, pomogli smo našim klijentima u poboljšavanju života ljudi u više od 100 zemalja kroz savjetodavstvo, inženjering, izgradnju, poslovanje i upravljanje programom. Naši prihodi 2012. Godine bili su 3.3 milijarde američkih dolara. Pratite nas na www.bv.com i na društvenim medijima.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com