Dodijeljena građevinska dozvola za izvođenje pripremnih radova za izgradnju HE Mrsovo

Jun 20, 2014

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, donijelo je Rješenje kojim se Comsar Energy Hidro dodijeljuje građevinska dozvola za izvođenje pripremnih radova za izgradnju Hidroelektrame Mrsovo na rijeci Lim, opština Rudo, instalisane snage 36,8 MW.

Pripremni radovi obuhvataju izgradnju zaštitne ograde gradilišta, postavljanje privremenih objekata za potrebe gradilišta (kancelarijski prosotor, prostor za skladištenje materijala i opreme, sanitarije), te pripremu unutrašnje saobraćajne komunikacije. Pristup mašinskoj zgradi HE Mrsovo biće omogućen izgradnjom saobraćajnice koja povezuje pristupni plato sa regionalnim putem Međeđa - Rudo. Novoprojektovani put se račva u dva pravca: jedan je trasiran prema mašinskoj i komandnoj zgradi, a drugim se preko mosta na Limu prelazi na lijevu obalu rijeke za pristup kruni brane. Po završetku objekta most ostaje u trajnoj upotrebi.

Osim pripremnih radova na izgradnji unutrašnje saobraćajne mreže planira se i sanacija prostora na kojem je dugo godina vršeno odlaganje smeća, koje se nalazi u blizini pregradnog mjesta buduće hidroelektrane.

Realizacija projekta izgradnje Hidroelektrane Mrsovo, doprinjeće kvalitetu, razvoju i blagostanju u svim oblastima života lokalne zajednice, kao i cijele Republike Srpske.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com