Dodijeljene koncesije za Comsar Energy Republika Srpska

October 21, 2013

Vlada Republike Srpske na 32. sjednici, održanoj 21.10.2013. godine, na prijedlog Komisije za koncesije Republike Srpske donijela je Rješenja o dodjeli koncesija privrednom društvu Comsar Energy Republika Srpska za :

  • Izgradnju i korištenje termoelektrane „Ugljevik 3“, opština Ugljevik, instalisane snage 2 X 300 MW
  • Istraživanje krečnjaka na lokalitetu „Baljak“, opština Ugljevik 

Time je u skladu sa članom 26. stav 3. tačka 6. Zakona o koncesijama ovlašćeno Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da zaključi Ugovore sa koncesionarom. 

Privrednom društvu Comsar Energy Republika Srpska d.o.o. Banja Luka, kao jedinom ponuđaču, dodijeljena je koncesija za izgradnju i korištenje termoelektrane „Ugljevik 3“, opština Ugljevik, na period od trideset godina. 

Istovremeno, privrednom društvu Comsar Energy Republika Srpska d.o.o. Banja Luka dodijeljena je koncesija za istraživanje krečnjaka na lokalitetu „Baljak“, opština Ugljevik, na osnovu Studije ekonomske opravdanosti dodjele koncesije za istraživanje krečnjaka na ovom lokalitetu.

***

Kompanija Comsar Energy je jedan od najvećih grinfild investitora u energetskom sektoru u jugoistočnoj Evropi. U Republici Srpskoj sprovodi dva velika projekta, izgradnju termoelektrane Ugljevik 3 u Ugljeviku i hidroelektrane Mrsovo u opštini Rudo ukupne vrijednosti više od milijardu evra, čija se priključenja na mrežu očekuju do 2016. Godine.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com