Dodjeljena građevinska dozvola za TE Ugljevik 3

October 10, 2014

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske donijelo je djelimično Rješenje za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju novog bloka Termoelektrane Ugljevik 3 u Ugljeviku kompaniji Comsar Energy Republika Srpska.

Comsar Energy Republika Srpska je u periodu od prethodne tri godine završio brojne aktivnosti na pripremi izgradnje Rudnika i Termoelektrane Ugljevik 3, koje prema iskustvima iz šireg regiona predstavljaju  najzahtjevnije i  najteže faze realizacije. Ove aktivnosti obuhvatale su mjerenja i analize, izrade neophodnih studija, dobijanje koncesija i neophodnih dozvola za izgradnju i korištenje, čime je Comsar Energy Republika Srpska formalno-pravno ispunio sve zakonske procedure za početak izgradnje Termoelektrane Ugljevik 3.

Predviđena instalisana snaga novog postrojenja je 2 x 300 MW, sa planiranom godišnjom proizvodnjom  od  4.380 GWh, sa 7.000 sati godišnje i potrošnjom uglja od približno 4.000,000 tona.

Termoelektrana Ugljevik 3 će biti među prvim savremenim termoelektranama u BiH, koja će zahvaljujući kvalitetu ugrađene opreme i načinu proizvodnje električne energije ostvarivati visoku efikasnost uz minimalan uticaj na životnu sredinu u skladu sa EU direktivama.

Realizacija projekta izgradnje Termoelektrane Ugljevik 3 u velikoj mjeri će doprinjeti poboljšanju standarda i kvaliteta života lokalne zajednice, te obezbijediti ujednačen tempo ekonomskog razvoja Republike Srpske kroz prihode u vidu direktnih i indirektnih poreza i doprinosa i zapošljavanja. 
Početkom radova na izgradnji Termoelektrane Ugljevik 3, stvoriće se nove mogućnosti za domaće kompanije, kojima će biti povjereni poslovi na izvođenju građevinskih, mašinskih i drugih radova u sklopu kojih je planirano angažovanje više hiljada radnika.

Kompanija Comsar Energy Republika Srpska, do sada je u projekat izgradnje Termoelektrane Ugljevik 3 investirala više od 60 miliona maraka, dok je na ime koncesionih naknada uplatila više od  8 miliona maraka.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com