Počeli istražni radovi za izgradnju HE Mrsovo

Jul 7, 2013

Rudo, Republika Srpska

Godinu dana nakon što su Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i vlasnik Comsar Energy Group Limited Rašid Sardarov postigli dogovor o izgradnji hidroelektrane u mjestu Mrsovo, opština Rudo, počeli su obimni hidro-geološki istražni radovi koji se obavljaju na obalama i u samom koritu rijeke Lim  gdje će biti smještena buduća HE Mrsovo.

Praćenje istražnih radova vrše inženjeri kineske kompanije CPECC , koji će na osnovu ulaznih parametara dobijenih ovim istraživanjima izraditi Glavni projekat izgradnje HE Mrsovo.

"Trenutno je angažovano sedam garnitura za bušenje zemljišta i mi vjerujemo da će ova prva faza radova, na osnovu koje će se projektovati hidroelektrana, biti završena do kraja jula. Prije zime počeće i druga faza pripremnih radova, koja podrazumjeva izgradnju pristupnih puteva i mostova" – kaže građevinski inžinjer Comsar Energy Dragan Čvoro, koji napominje da je izuzetno zadovoljan podrškom u dosadašnjem radu od strane Opštine Rudo.

Načelnik opštine Rudo Rato Rajak rekao je da ove investicije imaju ogroman značaj za budućnost i razvoj ove male i nerazvijene opštine.

"Radovi na ovim projektima već su oživjeli Rudo i predstavljaće zamajac za budući razvoj svih privrednih oblasti i života u ovoj opštini. Imamo čvrsta obećanja i dogovor da će u realizaciji ovih projekata maksimalno biti korišćena lokalna radna snaga, a u hidroelektrani će, nakon njenog završetka, stalni posao dobiti oko 70 radnika."

On dodaje da je rekonstrukcija starog hotela "Rudo" samo jedan od benefita izgradnje velikog energetskog objekta na rijeci Lim.

Stara zgrada hotela već je do pola rekonstruisana, hotel u kojem će raditi najmanje 20 radnika, biće turistički biser ovog kraja i biće uključen u sve turističke planove ove opštine. Naša su očekivanja da će njegovi sadržaji privući mnogo turista u opštinu Rudo".

Krajem  2012. godine kompanija Comsar Energy potpisala je koncesioni Ugovor za izgradnju i korišćenje hidroelektrane Mrsovo na rijeci Lim opština Rudo sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, a ubrzo nakon toga kupljen je Hotel Rudo i odmah su započeti radovi na rekonstrukciji.

Već  u martu 2013. godine  kompanija Projekt ad Banja Luka, zadužena za izradu i prezentaciju urbanističko-tehničkih uslova, održala je javnu raspravu u Rudom gdje su precizirani svi detalji izgradnje buduće HE Mrsovo.

Ista kompanija održaće javnu raspravu o Studiji uticaja na životnu sredinu hidroelektrane Mrsovo, 14.08.2013. u prostorijama Doma kulture u Rudom. Hidroelektrana Mrsovo na rijeci Lim u Republici Srpskoj gradiće se na 21. kilometru uzvodno od ušća ove rijeke u Drinu.

Akumulaciono jezero će biti dugo devet kilometara,a projektovana kota jezera iznosiće 355 metara, tako da akumulacija neće prelaziti u selo Sjeverin koje se nalazi na teritoriji Srbije.

Kruna brane HE Mrsovo biće duga 192, a visoka 21 metar sa akumulacijom od oko 10 miliona kubnih metara  vode.

Planirano je da gradnja hidroelektrane Mrsovo instalisane snage 36,8 MW traje tri godine, za šta će biti uloženo oko 100 miliona evra.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com