ENERGIJA VJETRA

Energija vjetra omogućava proizvodnju električne energije na način koji je najpovoljniji za životnu sredinu, bez hemijskih ili radioaktivnih emisija, a zemljište na kojoj se nalaze vjetroturbine i dalje se može koristiti za poljoprivredu.

Energija vjetra je glavni izvor obnovljive energije u Evropskoj uniji. Instalisana snaga vjetroelektrana u Evropskoj uniji iznosila je u 2012. godini ukupno 105.000 MW.

Prema izvještaju Evropske agencije za zaštitu životne sredine, potvrđeno je da će evropski potencijal energije vjetra na kopnu i moru 2020. godine biti tri puta veći od očekivane potražnje za energijom u Evropi, a rasti će faktorom sedam do 2030.

Comsar istražuje kakav je potencijal za stvarnu proizvodnju te koje su napredne tehnologije skladištenja energije i povećanja fleksibilnosti mreža trenutno u razvoju.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com