REALIZOVANJE NAŠE VIZIJE

Comsar Energy Republika Srpska (CERS) savjesno ulaže napore u mjerenjima, analiziranjima, proizvodnji studija i poštovanju procedura izdavanja dozvola neophodnih za ispunjavanje uslova za izgradnju i rad termoelektrane Ugljevik 3. 

 1. Studija opravdanosti – Realizacija projekta novih blokova TE Ugljevik 3 (IG, Trebinje) 
 2. Stručno mišljenje i urbanističko planiranje i tehnički uslovi koje treba ispuniti u okviru izgradnje novog bloka TE Ugljevik 3 (Planing BL, Banja Luka)
 3. Stručno mišljenje i urbanističko planiranje i tehnički uslovi koje treba ispuniti u okviru izgradnje novog bloka TE Ugljevik 3 (Projekt, Banja Luka)
 4. Pojednostavljeni rudarski projekat za masovno skladištenje VZO PK Bogutovo Selo (Rudarski institut, Prijedor) 
 5. Geotehnička istraživanja potrebna za izgradnju TE Ugljevik 3 (Tehnički institut, Bijeljina)
 6. Studija o pružanju neprerađene vode za potrebe TE Ugljevik 3 (IPIN, Bijeljina)
 7. Studija uticaja na životnu sredinu o novim blokovima TE Ugljevik 3 (Projekt, Banja Luka)
 8. Nostrifikacija tehničke dokumentacije pripremljene u okviru projekta TE Ugljevik 3 (Projekt, Banja Luka) 
 9. Studija o protivpožarnoj zaštiti potrebna za izgradnju TE Ugljevik 3 (Projekt, Banja Luka)
 10. Studija o transportu o rješavanju transporta cjelokupne opreme TE Ugljevik (Cobra trans Zagreb, ZagrebačkiMaunt Zagreb i Ciambella eksport-import Banja Luka) 
 11. Studija o hidro-meteorološkim podacima

Aktivnosti vezane za izgradnju kampusa za smještaj radnika: 

 1. Urbanističko planiranje i tehnički uslovi koje treba ispuniti prilikom izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata u okviru kruga kampusa, koji se nalazi kod novog bloka TE Ugljevik 3 u Ugljeviku (Planing BL, Banja Luka) 
 2. Projektovanje nosećih zidova koji će se izgraditi u kampusu TE Ugljevik 3 (INK construktor BL) 

Pored navedenih dokumenata, CERS je dobio sve neophodne dozvole i rješenja, uključujući:

 1. Opšte odobrenje lokacije objekata predviđenih za izgradnju u okviru kruga bloka TE Ugljevik 3, broj 10-5254EPBIH/11 (Elektroprenos RS)  
 2. Lokacijska dozvola za izgradnju stambenih objekata i pomoćnih objekata u krugu kampusa koji se nalazi u novoj TE Ugljevik 3 i djelimično zauzima katastarsku parcelu upisanu u katastarski registar Katastarske opštine Ugljevik, opština Ugljevik, pod brojem 768, broj navoda 15.02-364-579/11 (MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU RS)
 3. Odluka o davanju dozvole investitoru, Comsar Energy Republika Srpska, za izgradnju stambenih zgrada i pomoćnih objekata u krugu kampusa koji se nalazi u novoj TE Ugljevik 3 i djelimično zauzima katastarsku parcelu označenu kao katastarska parcela br 768/3 (MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU RS)
 4. Dodjela koncesije za istraživanje ležišta krečnjaka Mlađevac, opština Ugljevik (MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA RS) 
 5. Odluka o dopuštenju izvođenja procjena prema glavnom projektu; detaljna geološka istraživanja ležišta uglja Delići i Peljave - Tobut kod Ugljevika , broj 05.07/310-494/11 (MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU RS)
 6. Dodjela koncesije za detaljna geološka istraživanja ležišta uglja Baljak koje se nalazi blizu Ugljevika (MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU RS)
 7. Ispunjenje zahtjeva za lokalitet koje treba ispuniti sa izgradnjom novog bloka TE Ugljevik 3, koji će se nalaziti u Ugljeviku, broj 15.02-364-85/12 (MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU RS)  

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com