PAMETNA ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA ŽIVOT

Comsar ulaže dvije milijarde eura u nekoliko velikih energetskih projekata – projekata proizvodnje energije, obnovljive energije, infrastrukture, trgovine i mreža - širom jugoistočne Evrope, uključujući i izgradnju nove, najmodernije termoelektrane Ugljevik 3 i protočne hidroelektrane Mrsovo. Oba postrojenja biće puštena u rad 2016. godine. Ugljevik 3 će imati 2 x 300 MW instalisanog kapaciteta i proizvodiće oko 4,2 TWh električne energije godišnje, dok će HE Mrsovo imati 36,8 MW instalisanog kapaciteta i proizvodiće oko 140,6 GWh električne energije godišnje. 

Međutim, za nas je smanjenje uticaja na životnu sredinu jednako važno kao i poslovno pitanje investiranja u širenje proizvodnje energije. Iz tog razloga Ugljevik 3 koristi naprednu tehnologiju koja omogućava da elektrana poštuje i više od postojećih i budućih direktiva EU za životnu sredinu.

COMSAR – LIDERSKA POZICIJA 

Comsar nastoji uvesti inovacije u svim oblastima energetske djelatnosti kako bi ostvarili našu viziju i ispunili naše izazovne ekonomske i ekološke ciljeve. Bez obzira da li je u pitanju sadašnje korištenje goriva za proizvodnju električne energije ili razvijanje buduće energetske efikasnosti – Comsar će uvijek biti predvodnik.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com