U SVAKOM DOMU PO JEDAN SISTEM

Pomoću sistema SmartHome upravljate i kontrolišete sisteme grijanja i kućanske aparate. 

 • Inteligentni umrežani uređaj, SmartHome ima modularnu strukturu koja ga čini fleksibilnim i omogućava naknadnu modernizaciju po potrebi. 
   
 • Dodatne usluge preko infrastrukture visokih performansi – SmartHome nudi dodatne usluge i ažuriranje softvera preko interneta. Sistem     korisnicima stalno pruža informacije o novim tehnološkim rješenjima. 
   
 • Veoma jednostavna ugradnja i proširenje - Korisnici mogu sami ugraditi i proširiti sistem jer on ne zahtjeva stručno znanje ili složeno ožičavanje. 
   
 • Zahvaljujući principu Plug & Play, sistem je spreman za korištenje odmah nakon ugradnje.
   
 • Intuitivan i jednostavan za korištenje,  od kuće ili na daljinu – Tehnologijom SmartHome jednostavno se rukuje putem računara ili smartfona zahvaljujući razumljivom grafičkom korisničkom interfejsu kome se  može pristupiti na licu mjesta ili daljinski.  
   
 • Siguran, pouzdan i uvijek ažuriran – Sistem SmartHome koristi najviše standarde enkripcije za bezbjednost i zaštitu podataka i redovno     se ažurira. Može se koristiti bez ugovora o snabdijevanju električnom energijom, odnosno bez obzira na to koji distributer opskrbljuje korisnika električnom energijom.

U SVAKOM DOMU PO JEDAN SISTEM

Automatizovani sistem SmartHome

SmartHome je sistem inteligentnih uređaja koji može da se instališe u bilo kom domu za vrlo kratko vrijeme, bez prethodnog tehničkog znanja. Bežična mreža unutar kuće povezuje sve odabrane kućne aparate sa centralnim kontrolnim uređajem - centralnom jedinicom upravljanja SmartHome - a omogućava i inteligentno upravljanje i kontrolu grijanja. 

Sistem SmartHome radi bez problema bez obzira da li se njime upravlja iz kuće ili daljinski, putem interneta ili smartfona.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com