OGRANIČAVANJE EKOLOŠKE CIJENE NAPRETKA

Comsar Energy je odlučan u dosljednom primjenjivanju evropskih direktiva i propisa koji se odnose na bezbjednost i zdravlje zaposlenih, zaštitu životne sredine i smanjenje emisija CO2. S tim ciljem, planiramo da korisitmo najnovije tehnologije i sisteme za upravljanje svim procesima eksploatacije uglja. Zaštita životne sredine je upravo razlog za korištenje tehnologija kao što su cjevasti transporteri jer su potpuno bezbjedni u pogledu buke i prašine. 

Termoelektrana  Ugljevik 3 dio je budućih energetskih planova za Republiku Srpsku, a biće puštena u pogon 2019. godine. Do toga datuma, a i nakon njega, pratiće se da li projekat u svakom koraku zadovoljava najviše ekološke standarde i koristi savremene tehnologije da bi se izbjegao rizik od zagađenja životne sredine. Obezbjeđivanje zaštite životne sredine za nas je jednako važan zadatak kao i proizvodnja električne energije. Zato se projekat provodi u skladu sa Nacionalnim akcionim planom za zaštitu životne sredine i važećim zakonodavstvom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

U pogledu uticaja postrojenja na okruženje, ono je projektovano tako da bude potpuno bezbjedno. To će se postići pravilnim odlaganjem zagađujućih materijala, strateškim uređenjem zelenih površina te izgradnjom barijera za zaštitu kvaliteta života i prirodnih staništa u ovom području.

Projekt će, osim toga, podržavati razvoj pratećih industrija koje mogu imati koristi i od nusproizvoda sagorijevanja.

Primijenjeni propisi i standardi

Buka

  • Pravilnik o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i šuma (Službeni list SR BiH, broj 46/89), Zakon o zaštiti životne sredine (Službeni glasnik RS 71/12), Standard JUS U.J6.090 JUS, mjerenje buke u komunalnoj sredini.
     

Vazduh

  • Zakon o zaštiti životne sredine (Službeni glasnik RS 71/12), - Zakon o zaštiti vazduha (Službeni glasnik RS 124/11), - Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta vazduha (Službeni glasnik RS br. 39/05).

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com