ENERGIJA ZA JUGOISTOČNU EVROPU I ŠIRU REGIJU

Svoje nastojanje da postigne „više“ Comsar primjenjuje na sve aktivnosti na području proizvodnje električne energije:

  • pogon elektrana koje koriste lignit, ugalj, gas, obnovljive izvore energije i u manjoj mjeri otpad i naftu
  • izgradnju reverzibilnih i protočnih hidroelektrana.

Comsar je trenutno angažovan na izgradnji dva velika projekta: TE Ugljevik i HE Mrsovo. U okviru naših nastojanja da od jugoistočne Evrope napravimo važan elektroprivredni centar, ova dva ključna projekta smatramo najvažnijima u svom portfelju i vjerujemo da će imati pozitivan ekonomski i društveni učinak na region.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com