EKSPLOATACIJA UGLJA I BRIGA O ŽIVOTNOJ SREDINI

Iako mrki ugalj predstavlja tradicionalno fosilno gorivo čiji su nedostaci dobro poznati, obilne rezerve u ovom području (zalihe su procijenjene na 353 miliona tona) čine ga značajnim i isplativim energentom. Comsarova predanost inovacijama je zaslužna za opremanje postrojenja najnovijom tehnologijom za zaštitu životne sredine, uključujući: 

  • tehnologiju sagorijevanja u cirkulišućem fluidizovanom sloju (CFCB) 
  • uklanjanje čestica korištenjem elektrofiltracije
  • postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova   
  • zatvoreni sistem za transport uglja i krečnjaka. 

Pored toga, kako bi se izbjegle štete u okolini i životnoj sredini, uvodimo: 

  • neprekidno mjerenje koncentracije emisija štetnih materija 
  • upravljanje upotrebom vode 
  • prečišćavanje otpadnih voda 
  • upravljanje nusproizvodima i otpadom.  

Da saznate više o našim najnovijim rudarskim aktivnostima posjetite Projekti i tehnologije > Rudarstvo

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com