ENERGETSKA ALHEMIJA

Svijet je u potrazi za novim energetskim modelom, modelom koji bi se bazirao na proizvodnji električne energije bez emisija gasova staklene bašte i istovremeno osiguravao stabilan rast.

Comsar-ova politika korištenja obnovljivih izvora energije stavlja naglasak na naše nastojanje da u cijeloj Evropi zaštitimo životnu sredinu a da istovremeno osiguramo održive ekonomske koristi. Zato dajemo podršku velikim istraživačko-razvojnim projektima i finansiramo programe širenja naših kapaciteta proizvodnje iz obnovljivih izvora i ukupne strukture raspoloživosti energije.

ENERGETSKI SEKTOR I OBNOVLJIVI IZVORI ENEGIJE

Direktiva EU o obnovljivim izvorima energije obavezuje zemlje članice Evropske unije da do 2020. godine 20% proizvedene energije bude iz obnovljivih izvora.

Prateći nastojanja da se smanji upotreba fosilnog goriva, Comsar povećava svoje učešće u projektima izgradnje obnovljivih izvora energije baziranih na širokom spektru tehnologija, uključujući projekte za iskorištavanje energije vjetra, solarne energije i biomase koji se provode u cijeloj jugoistočnoj Evropi.

Takve investicije, uz ekološke koristi, imaju dugoročan ekonomski značaj. 

Bez obzira što su inicijalni kapitalni izdaci viši, obnovljivi izvori energije mogu smanjiti troškove električne energije na otvorenom tržištu. Postrojenja za proizvodnju obnovljive energije imaju stabilne i predvidive troškove, a to omogućuje precizno planiranje za budućnost, bez faktoriranja nepredvidivih fluktuacija cijena fosilnog goriva ili uvoznih cijena. Obnovljivi izvori energije se mogu smatrati katalizatorima ekonomskog rasta i otvaranja novih radnih mjesta.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com