ENERGIJA BIOMASE

Prema nekim procjenama iz biomase bi se do 2050. godine moglo podmirivati 50% svjetskih potreba za primarnom energijom. Procjenjuje se kako se evropski ciljevi za korištenje energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine ne mogu postići bez uključivanja postrojenja na biomasu jer se samo iz nje (i energije vjetra) mogu dobiti velike količine obnovljive energije uz prihvatljive troškove.

Da bi se to postiglo, u predstojećim će se godinama morati razviti efikasni sistemi za konverziju biomase u električnu energiju koji će sami po sebi potaknuti razvoj brzorastućeg novog globalnog sektora bioenergetike.

Comsar već istražuje koja je potencijalna uloga biomase kao konkurentnog obnovljivog izvora u okviru dugoročne proizvodnje energije u Evropi, kroz povećanje obima proizvodnje iz biomase, smanjivanje troškova i rješavanje problema održivosti. 

Dodatno provodimo i preliminarna istraživanja o dugoročnoj ekonomskoj isplativosti konverzije termoelektrana na ugalj u postrojenja za suspaljivanje biomase.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com