HIDROENERGIJA

Prema izvještaju Međunarodne energetske agencije (IEA) „Tržišni trendovi i projekcije“,  hidroenergija će i u budućnosti imati najveći udio u ukupnoj proizvodnji obnovljive energije. Očekivano učešće hidroenergije u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora u 2017. godini je 70%.  

Comsar trenutno radi na svom prvom velikom projektu na području obnovljive energije. Izgradnja Hidroelektrane Mrsovo u Republici Srpskoj  je u toku, a njenim završetkom osigurat će se više od 140 GWh električne energije na godinu.

Comsaru će projekt Mrsovo omogućiti da u cijeloj jugoistočnoj Evropi ostvari partnerstva na području isporuke isplative, pouzdane i neprekidne snabdjevenosti domaćinstava i poslovnih subjekata električnom energijom.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com