PAMETNE MREŽE

Za izgradnju pametne mreže potrebno je u postojeću elektroenergetsku mrežu dodati kompjuterske i komunikacijske tehnologije. Dodatkom digitalne tehnologije mreži se omogućava efikasniji, sigurniji i pouzdaniji rad. Prema tome, moći će preuzeti više solarne energije i energije vjetra, izvora s promjenjivim karakteristikama koji unutar pametne mreže mogu postati pouzdaniji i efikasnije se koristiti.

Izgradnjom super mreže električna energija će se osigurati ne samo za velika područja već će se otvoriti i mogućnosti napajanja s mreže za višenamjenske male uređaje za proizvodnju električne energije (kao što su kuće ili automobili opremljeni solarnim panelima).

KONVENCIONALNI SISTEMI PRENOSA

Konvencionalni sistemi su se prije pojave pametne mreže bazirali na jednosmjernom toku električne energije i jednostavnim interakcijama.

SISTEMI PAMETNIH MREŽA

Uvođenjem pametne mreže ostvaruje se mogućnost dvosmjernog toka električne energije s interakcijama između više vrsta korisnika.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com