SPAJANJE EVROPE

Nova evropska strategija, “Europe 2020”, definisana smjernicama za transevropsku energetsku infrastrukturu (Odluka br. 1364/2006/EK), postavlja kao prioritet održivi razvoj koji će se postići podsticanjem ekonomije koja efikasnije iskorištava resurse, koja će biti održivija i konkurentnija. Ova strategija na prvo mjesto stavlja energetsku infrastrukturu kako je predviđena u okviru vodeće inicijative “Evropa efikasno koristi izvore energije”. Njome se naglašava nužnost hitnog proširenja i poboljšanja evropskih mreža, njihovog međusobnog povezivanja na nivou cijelog kontinenta te, posebno, integracije obnovljivih izvora energije.

Saopštenje Evropske komisije pod naslovom "Prioriteti energetske infrastrukture do i nakon 2020. godine — Plan za integralnu evropsku energetsku mrežu", praćeno zaključcima Vijeća Evrope od 28. februara 2011. i odlukom Evropskog parlamenta, traže donošenje nove politike za energetsku infrastrukturu da bi se optimizovao razvoj mreže na evropskom nivou do i nakon 2020. godine, čime bi Unija zadovoljila ključne ciljeve energetske politike – konkurentnost, održivost i sigurnost isporuke.

U tom je kontekstu Evropska unija utvrdila specifične projekte od zajedničkog interesa i prioritet intervencija u infrastrukturu za prenos energije da bi se osigurala integracija. Sličan projekt utvrđivanja aktivnosti provest će se posebno za zemlje nečlanice Evropske unije koje su se pridružile Energetskoj zajednici u 2013. godini. Biti će potrebno oko 140 milijardi evra za izgradnju visokonaponskog sistema za prenos električne energije, skladištenje energije i primjene pametne mreže na bazi paketa energetske infrastrukture kojeg je odredila Komisija. Ovo bi, u poređenju s periodom od 2000. do 2010. dovelo do 100% porasta elektroenergetskog sektora u odnosu na prethodni period. 

Imajući u vidu rastući trend investiranja u energetsku infrastrukturu, Comsar je osnovao specijalizovanu i nezavisnu jedinicu Prenos i distribucija, što mu omogućava ostvarivanje strateškog partnerstva s isporučiocima tehnologija, investitorima i voditeljima projekata.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com