HIDROELEKTRANE

Hidroenergija je tradicionalni obnovljivi izvor energije koji se bazira na iskorištavanju energije vode u pokretu. Energija vodenog toka se iskorištava i pretvara u električnu energiju koja je čista i potpuno obnovljiva. 

Jugoistočna Evropa je poznata po svom ogromnom hidroenergetskom potencijalu koji nije optimalno iskorišten. Zbog ekonomskih, društvenih i ekoloških prednosti hidroenergetske proizvodnje, ovo područje je poslovni prioritet za Comsar Energy Group. 

Trenutno je Comsar uključen u slijedeći hidroenergetski projekat: 

HE MRSOVO (BiH-RS)

Čisto, održivo i energetski efikasno, Comsar-ovo novo hidroenergetsko postrojenje pružiće novi i pouzdan izvor energije za regiju kada počne sa radom 2019. godine. 

Saznajte više o ovom projektu na HE Mrsovo

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com