Press

October 10, 2014

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske donijelo je djelimično Rješenje za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju novog bloka Termoelektrane Ugljevik 3 u Ugljeviku kompaniji Comsar Energy Republika Srpska.

October 9, 2014

Vlada Republike Srpske, na 77. Sjednici, održanoj 10.09.2014.

October 1, 2014

Vlada Republike Srpske, na 80. sjednici održanoj 01.10.2014. godine, donijela je Rješenje o dodjeli koncesije za eksploataciju uglja na ležištu „Delići i Peljave-Tobut“ u opštinama Ugljevik i Lopare privrednom društvu Comsar Energy Republika Srpska na period od 30 godina.

Septembar 10, 2014

Vlada Republike Srpske, na 77. Sjednici, održanoj 10.09.2014. godine donijela je Odluku utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju i korišćenje hidroelektrane Mrsovo, opština Rudo, čime su ispunjeni svi uslovi za početak eksproprijacije označenih nekretnina.

Jun 20, 2014

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, donijelo je Rješenje kojim se Comsar Energy Hidro dodijeljuje građevinska dozvola za izvođenje pripremnih radova za izgradnju Hidroelektrame Mrsovo na rijeci Lim, opština Rudo, instalisane snage 36,8 MW.

Jun 19, 2014

Vlada Republike Srpske, na 67. Sjednici, održanoj 19.06.2014. godine donijela je Odluku o utvrđivanju opšteg interesa za eksploataciju uglja na ležištu „Ugljevik Istok 2“, opština Ugljevik, čime su ispunjeni svi uslovi za početak eksproprijacije označenih nekretnina.

Jun 6, 2014

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju republike Srpske donijelo je Rješenje o izdavanju Ekološke dozvole kompaniji Comsar Energy Hidro d.o.o. Banja luka, za hidroelektranu Mrsovo na rijeci Lim u opštini Rudo, instalisane snage 36,8 MW na period od pet godina.

Novembar 14, 2013

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju republike Srpske donijelo je Rješenje o izdavanju Ekološke dozvole kompaniji Comsar Energy Republika Srpska d.o.o. Banja luka, za termoelektranu Ugljevik 3 u opštini Ugljevik, snage 2 X 300 MW na period od pet godina.

Novembar 8, 2013

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske donijelo je Rješenje o izdavanju upotrebne dozvole za izgrađene stambene, poslovne objekte i objekte pratećih sadržaja u okviru kampusa u sklopu termoelektrane Ugljevik 3, u Ugljeviku, investitoru Comsar Energy Republ

October 21, 2013

Vlada Republike Srpske na 32. sjednici, održanoj 21.10.2013. godine, na prijedlog Komisije za koncesije Republike Srpske donijela je Rješenja o dodjeli koncesija privrednom društvu Comsar Energy Republika Srpska za :

Jun 26, 2013

Comsar Energy Hidro predao je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske  zahtjev za odobrenje Studije uticaja na životnu sredinu hidroelektrane  „Mrsovo“ u opštini Rudo.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com