Hidroenergija

Hidroenergija je najtradicionalniji obnovljivi izvor električne energije koji pretvara tekuću vodu u električnu energiju. Hidroenergija je čista i potpuno obnovljiva. 

Jugoistočna Evropa ima ogroman hidroenergetski potencijal koji nije optimalno iskorišten. Zbog ekonomskih, društvenih i ekoloških prednosti koje proizilaze iz hidroenergetske proizvodnje, ovo je prioritet za kompaniju Comsar Group.  

Comsar-ova posvećenost se odražava kroz naš projekat HE Mrsovo (BIH - RS). Smještena na Limu, nizvodno od grada Rudo, hidroelektrana Mrsovo će, kada se izgradi, biti u stanju da isporuči maksimalno 36,8 MW elektroenergetskom sistemu Republike Srpske.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com