Rudarstvo

U toku je nekoliko projekata koji uključuju istraživanja, geološke studije i proizvodnju mrkog uglja i lignita sa površinskih kopova koji se nalaze u Republici Srpskoj. Djelujemo na području Delića, Peljave - Tobuta i Baljaka gdje iskopavamo dva miliona m2 zemlje  u pripremi za izgradnju naše deponije uglja. 

Primjenom našeg istraživanja, efikasnih sistema i odgovornim korišćenjem tehnologije, Comsar Energy će imati godišnju proizvodnju od 3,5 miliona tona uglja. Ugljevički basen pokriva 56km2 ukupne površine i ima oko 353 miliona tona rezervi uglja. 

Comsar Energy je istražio više od 30 000 metara dužnih, što predstavlja najveće rudarsko istraživanje u posljednjih 30 godina na teritoriji Bosne i Hercegovine i šire. 

Deponija uglja

U blizini buduće termoelektrane Ugljevik 3, Comsar Energy izvodi radove pripreme platoa za izgradnju deponije uglja koji podrazumijevaju obiman posao uklanjanja, raspoređivanja i odlaganja više od dva miliona metara kubnih zemlje.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com