O TERMALNOJ ENERGIJI

U termalnim postrojenjima, poput Ugljevika 3, gorivo se pretvara u toplotnu energiju za zagrijavanje vode, što proizvodi paru. Para pokreće turbinu, stvarajući mehaničku energiju za pokretanje generatora. Magneti se okrenuću unutar generatora proizvodeći električnu energiju. 

Mnoge velike termoelektrane koriste procese sa jednostavnim ciklusom za proizvodnju električne energije. Gorivo se sagorijeva za zagrijavanje vode kako bi se dobila para, a veliki dio toplote se gubi u vidu toplog vazduha ili vodene pare. Iako ove konvencionalne termoelektrane koriste manje goriva od elektrana u prošlosti, za proizvodnju jednake količine električne energije, one i dalje gube energiju u obliku oslobođene toplote ili pare. Neke termoelektrane su pretvorene iz jednostavnog ciklusa u kombinovani ciklus, oblik naprednije termalne tehnologije. Ovakva postrojenja koriste toplotu iz izduvnih gasova za dodatnu proizvodnju električne energije i efikasnije korištenje goriva. 

Gasom pokretane elektrane sa kombinovanim ciklusom imaju efikasnost toplotne konverzije od oko 60 %, u poređenju sa 35% kod konvencionalih elektrana sa jednostavnim ciklusom. 

Kogeneracija je još jedna važna inovativna termalna tehnologija koja je u sve većoj upotrebi. Kogeneracijske elektrane proizvode električnu energiju i upotrebljivu toplotnu energiju ili paru iz jednog izvora goriva kao što je prirodni gas. Kogeneracijska elektrana koristi toplotu koja bi inače bila neiskorištena kako bi obezbijedila toplotu ili paru za jednu zgradu ili objekat.  

Trenutno smo uključeni u slijedeći termoenergetski projekat:

TE UGLJEVIK 3 (BIH-RS)

Comsar Energy Republika Srpska počeo je izgradnju termoelektrane Ugljevik 3 ukupne snage od 2 x 300 MW. Ugovor o izgradnji termoelektrane potpisan je sa kineskom kompanijom CPECC početkom 2013. godine. Pošto je rok izgradnje 30 mjeseci, očekuje se da će novo postrojenje biti priključeno na elektroenergetski sistem do 2019. godine. 
 

Opšte informacije o TE UGLJEVIK 3: 

Lokacija: Opština Ugljevik, Republika Srpska, BIH 
Instalirana snaga: 600 MW (2x300 MW) 
Proizvodnja: 4,38 TWh 
Gorivo: lignit sa površinskih kopova koji se nalaze u Delićima, Peljave-Tobutu i Baljaku 
Tehnologija: tehnologija sagorijevanja sa cirkulišućim fluidizovanim slojem (CFB) 
Investicija: 800 miliona eura (zajedno sa rudnikom) 
Broj radnika: 800 zaposlenih

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com