EKONOMSKI UTICAJ

Ekonomski i društveni uticaj od ovog projekta osjetiće svi stanovnici opštine , a realizacija ovog projekta u velikoj mjeri će doprinjeti kvalitetu, razvoju i blagostanju u svim oblastima života za mjesto Rudo i Republiku Srpsku:

  • Privredni razvoj šireg područja opštine Rudo 
  • Angažovanje domaćih preduzeća na izvođenju različitih radova i pratećih aktivnosti u toku izgradnje hidroelektrane (očekujemo direktno ili indirektno angažovanje više stotina radnika)
  • Povećanje broja zaposlenih za 25 radnika svih kvalifikacija, u punom korištenju kapaciteta
  • Povećanje prihoda budžeta kroz plaćanje poreza i doprinosa kako lokalnoj tako i široj zajednici Republike Srpske (redovni porezi na dobit i dividendu, porezi i doprinosi na neto LD i slično)
  • Povećanje priliva finansijskih sredstava u budžet RS po osnovu investicije i po osnovu jednokratnih uplata za koncesione naknade
  • Povećanje društvenog bruto proizvoda kroz povećanu ličnu potrošnju (neto LD zaposlenih i pod-izvođača)
  • Povećanje javne potrošnje (porezi i doprinosi) i investivije (razvoj građevinara i kogenerativnih sistema)
  • Racionalno i efikasno korišćenje raspoloživih infrastrukturnih resursa kao što je hidropotencijal Republike Srpske i održivi razvoj za prihvatljivim kvalitetom životne sredine.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com