ENERGIJA BIOMASE

Biomasa je materijal koji potiče od živih ili donedavno živih organizama, najčešće biljaka ili biljnih materijala. Biomasa se kao izvor obnovljive energije može iskoristiti jedanput, direktno ili indirektno, ili se može pretvoriti u drugu vrstu energetskog proizvoda na jedan od slijedeća tri načina: termalna, hemijska i biohemijska konverzija. Biomasa od biljnih materijala može se koristiti za proizvodnju električne energije koristeći parne turbine ili uplinjače. Drvo je najveći izvor energije biomase.

Biomasa sadrži biljne i životinjske tvari koje se mogu pretvoriti u vlakna ili druge industrijske hemikalije, uključujući biogoriva. Industrijska biomasa dobija se iz različitih vrsta biljaka, uključujući: kukuruz, konoplju, šećernu trsku, bambus, te brojne vrste drveća (vrba, palma). 

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com