RUDARSKA TEHNOLOGIJA

Za uspjeh u rudarstvu, upravljački i nadzorni sistemi i procesi bitni su jednako kao i fizički prisutna tehnologija. Neprestano težimo optimizaciji naših procesa i povezivanju najboljih radnika sa najboljom mehanizacijom. 

Comsar Energy koristi rudarsku mehanizaciju koja uključuje hidraulične bagere kašikare i niz pomoćne mehanizacije kao što su buldožeri, grejderi, utovarači. 
Otkopavanje uglja i jalovine vršiće se standardnim, hidrauličnim bagerima kašikarima (zapremina kašike od 15m3 do 18m3). Transport jalovine od površinskog kopa do odlagališta će se vršiti kamionima nosivosti oko 140 tona. 

Transport uglja od drobiličnog postrojenja na površinskom kopu do deponije uglja termoelektrane vršiće cjevasti gumeni transporteri. Navedeni transporteri su odabrani zbog dobrih performansi i efikasnosti kao i sposobnosti da savladaju horizontalne i vertikalne krivine bez većih problema. Uz to, postoje prednosti sa ekološkog aspekta - ne stvaraju prašinu, izazivaju veoma malu buku, ne prosipaju materijal iz trake itd. 

Nadzor rada 

Upotrebom savremenih informacionih sistema za upravljanje obezbijediće se automatsko praćenje rudarskih aktivnosti i proizvodnje, kao i detaljno izvještavanje o performansama i uslovima infrastrukture. 

Savremeni ekonomski uslovi zahtijevaju pravovremeno odlučivanje i efikasno planiranje, praćenje i upravljanje svim procesima u sistemu eksploatacije mineralnih sirovina. Naši sistemi će obezbijediti pouzdanu i efikasnu podršku za optimizaciju rada i upravljanje opremom i proizvodnim aktivnostima. 

Informaciono-upravljačkim sistem će obuhvatati slijedeće:

  • automatsko slanje kamiona
  • automatsko praćenje proizvodnje i zastoja za svu opremu
  • izvještavanje o parametrima proizvodnje za svaku mašinu
  • izvještavanje o povredama na radu i o ekologiji
  • izvještavanje o stanju mašina.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com