UGALJ – SVEOBUHVATNI PRISTUP

Prije početka bilo kakve gradnje, urađena su detaljna geološka istraživanja ležišta uglja Delići i Peljave - Tobut kod Ugljevika.

Ležišta uglja Delići i Deljave-Tobut

 1. Predstudija ekonomske opravdanosti samoinicijativne prijave za koncesiju za istraživanje.
 2. 2011. godine, projekat detaljnih geoloških istraživanja koja se odnose na ležišta uglja Delići i Peljave - Tobut. 
 3. Razmatranje početnih geoloških istraživanja - prva faza istraživanja. 
 4. Studija o rezervama i kvalitetu uglja koji se nalazi na ležištima - prva faza istraživanja (mart 2012. godine, IPIN, Bijeljina) 
 5. Laboratorijska analiza ležišta Delići (Rudarski institut Beograd) 
 6. Rezultati međulaboratorijske analize uzoraka uglja (RB "Kolubara" d.o.o.) 
 7. Studija o geodetskom snimanju terena koji zauzima trasa koja se proteže od Rudnika (Delići) do Termoelektrane 3 
 8. Studija izvodljivosti za eksploataciju uglja koji dolazi iz površinskog kopa Delići (Rudarsko geološki institut, Beograd) 
 9. Studija o rezervama i kvalitetu uglja koji dolazi sa ležišta - druga faza istraživanja (IPIN, Bijeljina) 
 10. Studija geomehaničkih istraživanja uglja i pripadajućih stijena sa ležišta 
 11. Procjena vrijednosti šuma i šumskog zemljišta u okviru oblasti ležišta Delići i Peljave -Tobut (Mladen Lunić) 
 12. Procjena vrijednosti nekretnina koje se nalaze u katastarskim opštinama Mezgraja, Peljave i Teočak (Zdenko Dragičević) 
 13. Procjena vrijednosti nekretnina (zemljište i višegodišnje biljke) koje se nalaze u katastarskim opštinama Mezgraja, Peljave i Teočak (Miodrag Hrnić) 
 14. Procjena izgubljene dobiti u katastarskim opštinama Mezgraja i Peljave (Aleksandra Tomišić

Slično tome, detaljna istraživanja su takođe obavljena u vezi sa: 

Ležište uglja Baljak

 1. Predstudija ekonomske opravdanosti i samoinicijativna prijava za koncesiju "Baljak" (IPIN, Bijeljina)
 2. ​Projekat detaljnih geoloških istraživanja ležišta "Baljak" koje se nalazi u blizini Ugljevika 

Ležište krečnjaka Mlađevac 

 1. Detaljno geološko istraživanje ležišta krečnjaka “Mlađevac” koje se nalazi u blizini Zvornika 
 2. Studija ekonomske opravdanosti koncesija za istraživanje krečnjaka na lokaciji “Mlađevac” u blizini Zvornika  

Ležište krečnjaka Baljak

 1. Detaljno geološko istraživanjo ležišta krečnjaka “Baljak” (2012, IPIN, Bijeljina)
 2. Studija ekonomske opravdanosti koncesija za istraživanje krečnjaka na lokalitetu i drugih aktivnosti za zaštitu životne sredine (2012).

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com