TE UGLJEVIK

 
Comsar Energy Republika Srpska počeo je izgradnju termoelektrane Ugljevik 3. Elektrana će imati ukupnu snagu od 2x300 MV kada bude puštena u rad 2019. godine

Za rad će koristiti mrki ugalj iz novih površinskih kopova Delići, Peljave-Tobut i Baljak, Ugljevik Istok 2, čija će se izgradnja vršiti istovremeno sa elektranom.

Projekat TE Ugljevik 3 zasnovan je na modernoj i efikasnoj tehnologiji sagorijevanja uglja i u potpunosti će ispuniti sve zahtjeve prema važećim direktivama EU o zaštiti životne sredine. 

Ovo postrojenje će karakterisati: 

  • instalisana snaga koja će iznositi 2 x 300 MW 
  • postrojenje je dizajnirano kao bazna elektrana i projektovano je da radi  7.300 sati godišnje 
  • postrojenje će se sastojati iz dva bloka od kojih će svaki sadržavati kotao, turbinu i generator, kao i zajednički, 210 m visok dimnjak i sve druge potrebne prateće sisteme i objekte 
  • parni kotlovi koji imaju potkritične parametre i imaju tehnologiju sagorijevanja sa cirkulišućim fluidizovanim slojem (CFB) 
  • izuzetno efikasno izdvajanje sumpora uz pomoć krečnjaka u dvije faze odvijaće se unutar kotla i postrojenja za odsumporavanje (FGD – odsumporavanje dimnih gasova) 
  • primjena sistema kondenzatora sa direktnim vazdušnim hlađenjem (ACC) svešće potrebe postrojenja za vodom na minimum 
  • otpadne vode će se u potpunosti prerađivati i ponovo koristiti u sistemima elektrane umjesto da se ispuštaju u lokalne vodene tokove 
  • transport uglja, krečnjaka, šljake i pepela vršiće se uz pomoć zatvorenih pokretnih traka koje će spriječiti zagađenje životne sredine na mjestu odlaganja otpada i upotrebom transportnih vozila 
  • Ugljevik 3 biće priključen na elektroenergetski sistem kroz postojeće rasklopno postrojenje trafostanice Ugljevik 400/110 kV. Analiza performansi kod maksimalnog opterećenja tokom zimskog perioda nije pokazala nikakva tehnička ograničenja (nametnuta naponom ili protokom struje) nastala na osnovu rada TE Ugljevik. 

TE UGLJEVIK 

KAMPUS

U blizini buduće termoelektrane izgrađen je kampus namjenjen za smještaj radnika prilikom izgradnje termoelektrane, a kasnije i za stanovanje i radne aktivnosti zaposlenih u tom postrojenju. Ukupna površina kapmusa iznosi više od 3.000 m2. 

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com