POKRETAČ LOKALNE PRIVREDE

Pored izvođenja projekta izgradnje TE Ugljevik 3, Comsar je takođe posvećen poboljšanju kvaliteta života, razvoja regiona i životnog standarda za cijeli grad Ugljevik i za Republiku Srpsku. 

TE Ugljevik 3 će: 

 • Obezbijediti ujednačen tempo ekonomskog razvoja Republike Srpske 
 • Podstaći ekonomski razvoj grada Ugljevika i šire 
 • Otvoriti 800 novih radna mjesta 
 • Stvoriti mogućnosti za lokalne firme kojima su povjereni razni radovi i prateće aktivnosti (zapošljavanje više hiljada radnika) 
 • Privući nove strane investitore u regiju 
 • Povećati trgovinski bilans zahvaljujući izvozu električne energije 
 • Povećati priliv finansijskih sredstava u budžet Republike Srpske po osnovu investicije i po osnovu jednokratnih uplata za koncesione naknade  
 • Imati pozitivan uticaj kroz direktne i indirektne prihode u vidu poreza i doprinosa 
 • Stvoriti prihode za regiju kroz plaćanje fiksnih koncesionih naknada koje će se odrediti po završetku i iznosiće 2,5 - 3,6 % prihoda koji dolazi od proizvodnje električne energije

Pored toga, Republika Srpska će ciljano imati koristi od razvoja elektroenergetskog sektora što se tiče: 

 • Sposobnosti da se odgovori na zahtjeve postavljene u okviru domaćih i evropskih propisa i da ispunjava obaveze utvrđene u okviru Sporazuma o energetskoj zajednici za jugoistočnu Evropu.
 • Povećana liberalizacija tržišta električne energije i njegove integracije u evropski sistem snabdijevanja

 

 

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com