INOVACIJE

Comsar je inovacijski lider. Stalno razmjenjujemo znanja i ideje sa partnerima iz oblasti nauke i industrije, kao i sa brojnim univerzitetima i javnim istraživačkim institucijama. Na taj način, ne samo da podstičemo stalne interne inovacije i uspjeh naših projekata, nego i pružamo podršku univerzitetima i institutima sa aktuelnim vrhunskim istraživačkim temama i dajemo doprinos razvoju industrije.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com